PROJEKT ARCHIWUM CYFROWE DRZWI PUSZCZY NOTECKIEJ


Dokumentacja Relacji i Zabytków WIelokulturowości Puszczy Noteckiej.

Zakończyliśmy nasze prace w ramach projektu!

W Otwartym Systemie Archiwizacji, prowadzonym przez Centrum Archiwistyki Społecznej, dostępne są wywiady, przeprowadzane z mieszkańcami wsi Chojno i okolic przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie. Z treścią wywiadów można zapoznać się pod linkiem: Relacje mieszkańców Chojna

Dostępne jest też opracowanie zabytków w formie ebooka. Udało się udokumentować aż 19 obiektów w 6 miejscowościach! Są to obiekty o charakterze sakralnym: kościoły, kapliczki i cmentarze, które ukazują wielokulturowe dziedzictwo tego terenu. W ebooku przedstawione zostały najważniejsze dane o tych zabytkach, w przypadku cmentarzy zawarto informacje i zdjęcia najciekawszych nagrobków.

 

Zadanie pt. „Archiwum Cyfrowe DRZWI Puszczy Noteckiej. Dokumentacja Relacji i Zabytków WIelokulturowości Puszczy Noteckiej” finansowane jest ze środków Powiatu Szamotulskiego. Projekt związany jest z szeroko rozumianym wielokulturowym dziedzictwem południowych terenów Puszczy Noteckiej. Realizowany jest na terenie gminy Wronki, a przede wszystkim miejscowości: Chojno-Wieś, Chojno-Młyn, Lubowo, Wartosław, Popowo.

Do pobrania:

Ebook: Dziedzictwo wielokulturowe Puszczy Noteckiej

Cmentarz katolicki w Wartosławiu.JPG

Cmentarz i kościół katolicki w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych

Cmentarz ewangelicki w Wartosławiu.JPG

Cmentarz ewangelicki w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych

Kapliczka przydrożna w Chojnie.JPG

Kapliczka przydrożna w Chojnie. Fot. J. Hajdrych

Działania podejmowane w ramach projektu:

- szkolenie z archiwistyki społecznej dla instytucji kultury i mieszkańców gminy Wronki we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

- szkolenie dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Chojnie w zakresie prowadzenia badań jakościowych

- przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami przez uczniów

- dokumentacja zabytków

- umieszczenie materiałów w Otwartym Systemie Archiwizacji (portal: osa.archiwa.org)

Szkolenia 

Pierwsze szkolenie dotyczące archiwistyki społecznej odbyło się w dniach 12 i 13 kwietnia 2021 w formie online. Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele lokalnych instytucji: Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki, Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie, a także organizacji: Stowarzyszenia Wolna Grupa Twórcza oraz Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego HISTORICA.

Pod koniec kwietnia odbyło się z kolei szkolenie dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol

w Chojnie z zakresu prowadzenia etnograficznych badań jakościowych. Członkinie naszego Stowarzyszenia - Marta Gensler i Kasia Andrzejkowicz podzieliły się fachową wiedzą dotyczącą tego, jak prowadzić wywiady.

Nie zabrakło też pracy w grupach - uczniowie samodzielnie układali przykładowe pytania do rozmów.