PROJEKT ARCHIWUM CYFROWE DRZWI PUSZCZY NOTECKIEJ


Dokumentacja Relacji i Zabytków WIelokulturowości Puszczy Noteckiej.

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację z Powiatu Szamotulskiego na realizację projektu pt. „Archiwum Cyfrowe DRZWI Puszczy Noteckiej. Dokumentacja Relacji i Zabytków WIelokulturowości Puszczy Noteckiej”. Projekt związany jest z szeroko rozumianym wielokulturowym dziedzictwem południowych terenów Puszczy Noteckiej. Realizowany będzie na terenie gminy Wronki, a przede wszystkim miejscowości: Chojno-Wieś, Chojno-Młyn, Lubowo, Wartosław, Popowo.

logo projektu drzwi puszczy noteckiej.pn

W ramach tego projektu:

- zorganizujemy szkolenie z archiwistyki społecznej dla instytucji kultury i mieszkańców gminy Wronki we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

- przeprowadzimy szkolenie dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Chojnie w zakresie prowadzenia badań jakościowych

- następnie uczniowie będą przeprowadzać wywiady i zbierać materiały

- udokumentujemy zabytki z terenu wyżej wymienionych miejscowości (cmentarze, kapliczki, świątynie)

- materiały opracujemy we współpracy z Muzeum Ziemi Wronieckiej

- archiwum dostępne będzie w Otwartym Systemie Archiwizacji (portal: osa.archiwa.org)

Pierwsze szkolenie dotyczące archiwistyki społecznej odbyło się w dniach 12 i 13 kwietnia 2021 w formie online. Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele lokalnych instytucji: Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki, Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie, a także organizacji: Stowarzyszenia Wolna Grupa Twórcza oraz Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego HISTORICA.

Pod koniec kwietnia odbyło się z kolei szkolenie dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol

w Chojnie z zakresu prowadzenia etnograficznych badań jakościowych. Członkinie naszego Stowarzyszenia - Marta Gensler i Kasia Andrzejkowicz podzieliły się fachową wiedzą dotyczącą tego, jak prowadzić wywiady.

Nie zabrakło też pracy w grupach - uczniowie samodzielnie układali przykładowe pytania do rozmów.

Już niedługo będą stawiać swoje pierwsze kroki jako badacze i badaczki historii lokalnej! Wywiady mają przeprowadzać przede wszystkim z mieszkańcami swoich miejscowości na temat lokalnego dziedzictwa wielokulturowego.

zrzut ze szkolenia dla młodzieży.png

Zrzut ekranu ze szkolenia.