Jak dbać o stare cmentarze?

W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie nieczynnymi cmentarzami. Rodzą się kolejne inicjatywy organizacji, czy osób prywatnych, które chcą ratować te miejsca przed zapomnieniem. Jednak porządkowanie opuszczonych cmentarzy nie jest sprawą prostą. Pod uwagę trzeba wziąć bardzo wiele aspektów, między innymi prawnych, ale także kulturowych i przyrodniczych.

Coraz więcej badań naukowych wskazuje na szczególną wartość starych, porzuconych cmentarzy jako ostoi bioróżnorodności. W miejscach tych odkrywane są cenne gatunki roślin, zwierząt, czy grzybów. Przykładem są nawet nasze wielkopolskie cmentarze, np. Siedleczek pod Kostrzynem oraz Biskupice pod Pobiedziskami, na których członkowie Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska odkryli niedawno owocniki niezwykłego grzyba – czarki austriackiej.

Roślinami wskaźnikowymi, które były intencjonalnie sadzone na cmentarzach są bluszcze, barwinki, fiołki, czy cebulice. To zatem nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale także kulturowe.

Jak więc dbać o stare cmentarze, aby nie zaszkodzić tym miejscom? Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kasztelania Ostrowska przygotowaliśmy zbiór wskazówek. Mamy nadzieję, że pomoże to w lepszym zrozumieniu złożonego charakteru tego typu miejsc i przemyślanym planowaniu prac porządkowych.