LUBOWO DRUGIE

Cmentarz ewangelicki w Lubowie Drugim, w gminie Wronki położony jest na skraju wsi, na niewielkim pagórku. Podczas kwerendy w lipcu 2020 roku zarejestrowaliśmy tam 41 ram grobowców, w tym 3 ze stojącymi stelami i 2 z obramowaniami metalowymi, a także pojedyncze fragmenty nagrobków i 12 steli lub płyt zachowanych w całości. Zostało również przeprowadzone wstępne rozpoznanie roślinności, z którego wynika, że na cmentarzu tym występują aż 52 gatunki roślin naczyniowych, między innymi dąb szypułkowy, czeremcha amerykańska, lilak pospolity, śnieguliczka biała, szparag lekarski, orlik pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, mydlnica lekarska,  fiołek wonny, rozchodnik kaukaski, czy rzadko występujący śniedek baldaszkowaty.

Gmina Wronki podjęła się realizacji wstępnych prac, polegających na wycince samosiejek i krzewów rosnących na nagrobkach, w szczególności inwazyjnej czeremchy amerykańskiej. Zostały wykonane wstępne prace porządkowe. Trwają konsultacje dotyczące formy zabezpieczenia lub usunięcia spróchniałej lipy. Mamy nadzieję, że uda się znaleźć optymalne rozwiązanie tego problemu.

 

Pojawiliśmy się ponownie w Lubowie w listopadzie 2020 r., aby zająć się dalszymi pracami porządkowymi. Przy okazji dokonaliśmy ciekawych odkryć.

Jednym z nich jest dwujęzyczna płyta poświęcona leśniczemu, Augustowi Gellertowi. Jak się okazało, był on blisko związany ze znaną nam już skądinąd rodziną szlachecką. A oto treść polskojęzycznej części inskrypcji:


„August Gellert, urodzony d. 10 Grudnia 1780 r., umarły d. 2 Listopada 1847 r. W gorliwem pełnieniu podjętych obowiązków zawsze wytrwały. Zawdzięczając usługi, które wiernie i sumiennie przez 21 lat pełnił jako Leśniczy w lasach Lubowa, poświęcił ten głaz Jego pamięci dóbr tych właściciel, Zygmunt Kurnatowski w r. 1849”.


To ten sam Zygmunt Kurnatowski, którego nagrobek odnajdziemy w Orzeszkowo (powiat międzychodzki). Był on właścicielem majątku w Pożarowie, który obejmował również Lubowo. Augusta Gellerta łączyła z nim bliska znajomość, podobnie jak z rodziną Kwileckich. 


Druga część inskrypcji, o podobnej treści, wyryta jest w języku niemieckim pismem neogotyckim. 

Płyta nagrobna Augusta Gellerta.

Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest ułamana figurka aniołka, leżąca na jednym z nagrobków dziecięcych. Po dokładnym oznaczeniu miejsca odkrycia została zabezpieczona i oczyszczona. Dość rzadko spotyka się takie figurki na opuszczonych cmentarzach ewangelickich, dlatego warto o nią zadbać. Mamy nadzieję znaleźć właściwe, a jednocześnie bezpieczne miejsce dla jej ekspozycji.

A to już Aniołek po oczyszczeniu.

Po raz pierwszy wykonaliśmy też zdjęcia z drona, które pięknie pokazują, jak charakterystyczna roślinność cmentarza odcina się na tle okolicznych lasów sosnowych.

Autorem zdjęć z drona jest Filip Wałdoch.

Mamy w planach kompleksową inwentaryzację nagrobków i roślinności cmentarza wraz z wykonaniem szczegółowego planu, wydanie publikacji oraz postawienie tablicy informacyjnej. O ile tylko uda nam się zdobyć fundusze, będziemy realizować ten cel jeszcze w 2021 roku.

Nagrobki na cmentarzu ewangelickim w Lubowie Drugim.

Koimeterion - miejsce oznaczające sen...

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”

ul. Grottgera 11/5, 60-758 Poznań

NR NIP 7792479587

NR REGON 369240959

nr w ewidencji stowarzyszeń zwykłych miasta Poznania: 119

 

e-mail: kontakt@koimeterion.org

tel.: 504-800-758

  • Facebook
  • YouTube

© 2020 Stowarzyszenie Koimeterion
Created with Wix.com.

Poprzednia strona Stowarzyszenia