Nasze działania

Naszym celem jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy. Działamy zwłaszcza na rzecz nekropolii nieczynnych, zaniedbanych, które często skrywają niezwykłe historie

i stanowią cenne dziedzictwo naszego regionu i kraju. Realizujemy też różnorodne projekty popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe.