Nasze działania
Lokalizacja

POZNAŃ - INTERWENCJA PRZY JAWORNICKIEJ

Przy ulicy Jawornickiej w Poznaniu znajduje się teren dawnego cmentarza ewangelickiego. W 2020 roku postanowiono jednak urządzić tutaj wybieg dla psów, nie sprawdzając, jaka była dawna funkcja tego miejsca. Na szczęście udało nam się w porę interweniować. Dzięki szybkiej reakcji członkini naszej organizacji, Anny Brzezińskiej, prace zostały wstrzymane. 

 

W listopadzie 2020 r. miały miejsce badania archeologiczne i prace ekshumacyjne, prowadzone przez Pracownię POMOST. Dzięki tym pracom wiemy, że cmentarz funkcjonował niezwykle krótko – pochówki odbywały się tylko w drugiej dekadzie XX wieku. Obiekt przeznaczony był dla niemieckich osadników ze wsi Junikowo (obecnie dzielnicy Poznania). Po 1918 roku cmentarz ten został zlikwidowany. Podczas badań archeologicznych odkryto 5 grobów dziecięcych oraz 5 grobów osób dorosłych (3 kobiet i 2 mężczyzn). Natrafiono także na pozostałości cmentarnego ogrodzenia. Odkryte szczątki zostały ekshumowane i zostaną przeniesione na inny cmentarz.

Poniżej zamieszczamy dokumentację cmentarza, wykonaną przez Filipa Wałdocha, obecnego przy pracach.

mapa poglądowa - cmentarz przy Jawornick
szczegółowy plan cmentarza przy Jawornic