POZNAŃ - INTERWENCJA PRZY JAWORNICKIEJ

Przy ulicy Jawornickiej w Poznaniu znajduje się teren dawnego cmentarza ewangelickiego. W 2020 roku postanowiono jednak urządzić tutaj wybieg dla psów, nie sprawdzając, jaka była dawna funkcja tego miejsca.

Na szczęście udało nam się w porę interweniować. Dzięki szybkiej reakcji członkini naszej organizacji, Anny Brzezińskiej, prace zostały wstrzymane. 

 

W listopadzie 2020 r. miały miejsce badania archeologiczne i prace ekshumacyjne, prowadzone przez Pracownię POMOST. Dzięki tym pracom wiemy, że cmentarz funkcjonował niezwykle krótko – pochówki odbywały się tylko w drugiej dekadzie XX wieku. Obiekt przeznaczony był dla niemieckich osadników ze wsi Junikowo (obecnie dzielnicy Poznania). Po 1918 roku cmentarz ten został zlikwidowany. Podczas badań archeologicznych odkryto 5 grobów dziecięcych oraz 5 grobów osób dorosłych (3 kobiet i 2 mężczyzn). Natrafiono także na pozostałości cmentarnego ogrodzenia. Odkryte szczątki zostały ekshumowane i zostaną przeniesione na inny cmentarz.

Poniżej zamieszczamy dokumentację cmentarza, wykonaną przez Filipa Wałdocha, obecnego przy pracach.

mapa poglądowa - cmentarz przy Jawornick
szczegółowy plan cmentarza przy Jawornic

We wtorek 11. maja 2021 r. na kwaterze ewangelickiej Cmentarza Miłostowo, odbył się pochówek szczątków ekshumowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Jawornickiej na Junikowie w Poznaniu. 

Pogrzeb odbył się z udziałem proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ks. Marcina Kotasa.