WITUCHOWO

Cmentarz ewangelicki położony jest w gminie Kwilcz, w powiecie międzychodzkim. Na jego terenie znajduje się kilka nagrobków, resztki bramy i zrujnowana kaplica grobowa. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość należała do wsi większych w ówczesnym pruskim powiecie mięchodzkim w rejencji poznańskiej. Wituchowo należało do okręgu kwileckiego tego powiatu i stanowiło odrębny majątek, którego właścicielem był wówczas Samuel Kube. Najprawdopodobniej więc szczątki tej rodziny pochowane są na tamtejszym cmentarzu ewangelickim.  

Na terenie cmentarza w Wituchowie znajduje się zrujnowana kaplica. W październiku 2018 r. podjęliśmy interwencję u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie szczątków, które zalegały na podłodze kaplicy. Powstał jednak długotrwały spór o podmiot odpowiedzialny za to miejsce, co uniemożliwiało podjęcie działań. We wrześniu 2020 r., kiedy Starostwo Powiatowe w Międzychodzie podjęło się uporządkowania kaplicy i pochowania szczątków. Nadal jednak nie zostało jednoznacznie ustalone, kto jest zarządcą działki. 

Chcielibyśmy w najbliższej przyszłości podjąć działania mające na celu kompleksową renowację cmentarza.

Koimeterion - miejsce oznaczające sen...

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”

ul. Grottgera 11/5, 60-758 Poznań

NR NIP 7792479587

NR REGON 369240959

nr w ewidencji stowarzyszeń zwykłych miasta Poznania: 119

 

e-mail: kontakt@koimeterion.org

tel.: 504-800-758

  • Facebook
  • YouTube

© 2020 Stowarzyszenie Koimeterion
Created with Wix.com.

Poprzednia strona Stowarzyszenia