WITUCHOWO

Cmentarz ewangelicki położony jest w gminie Kwilcz, w powiecie międzychodzkim. Na jego terenie znajduje się kilka nagrobków, resztki bramy i zrujnowana kaplica grobowa. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość należała do wsi większych w ówczesnym pruskim powiecie mięchodzkim w rejencji poznańskiej. Wituchowo należało do okręgu kwileckiego tego powiatu i stanowiło odrębny majątek, którego właścicielem był wówczas Samuel Kube. Najprawdopodobniej więc szczątki tej rodziny pochowane są na tamtejszym cmentarzu ewangelickim.  

Zniszczona kaplica grobowa na cmentarzu w Wituchowie, porośnięta mchem i krzewami

Na terenie cmentarza w Wituchowie znajduje się zrujnowana kaplica. W październiku 2018 r. podjęliśmy interwencję u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie szczątków, które zalegały na podłodze kaplicy. Powstał jednak długotrwały spór o podmiot odpowiedzialny za to miejsce, co uniemożliwiało podjęcie działań. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie stwierdzało bowiem, że mimo, iż działka należy do Skarbu Państwa, to zarządcą cmentarza ma być Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie. Nie istniały jednak żadne dokumenty, potwierdzające tę tezę. We wrześniu 2020 r., po naszych interwencjach, Starostwo Powiatowe

w Międzychodzie podjęło się uporządkowania kaplicy i pochowania szczątków. Nadal jednak nie potwierdzono jednoznacznie stanu prawnego działki. Dopiero w piśmie z 27 kwietnia 2021 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

w Poznaniu potwierdził, że "zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej". Uwzględniając zaś wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, co do którego, jak stwierdzono we wspomnianym piśmie, należy domniemywać zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym, zarządcą działki, na której położony jest cmentarz w Wituchowie jest Starostwo Powiatowe

w Międzychodzie.