Nasze działania

WITUCHOWO

Lokalizacja

Cmentarz ewangelicki położony jest w gminie Kwilcz, w powiecie międzychodzkim. Na jego terenie znajduje się kilka nagrobków, resztki bramy i zrujnowana kaplica grobowa. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość należała do wsi większych w ówczesnym pruskim powiecie mięchodzkim w rejencji poznańskiej. Wituchowo należało do okręgu kwileckiego tego powiatu i stanowiło odrębny majątek, którego właścicielem był wówczas Samuel Kube. Najprawdopodobniej więc szczątki tej rodziny pochowane są na tamtejszym cmentarzu ewangelickim.  

Zniszczona kaplica grobowa na cmentarzu w Wituchowie, porośnięta mchem i krzewami

Na terenie cmentarza w Wituchowie znajduje się zrujnowana kaplica. W październiku 2018 r. podjęliśmy interwencję u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie szczątków, które zalegały na podłodze kaplicy. Powstał jednak długotrwały spór o podmiot odpowiedzialny za to miejsce, co uniemożliwiało podjęcie działań. We wrześniu 2020 r., kiedy Starostwo Powiatowe w Międzychodzie podjęło się uporządkowania kaplicy i pochowania szczątków. Nadal jednak nie zostało jednoznacznie ustalone, kto jest zarządcą działki. 

Chcielibyśmy w najbliższej przyszłości podjąć działania mające na celu kompleksową renowację cmentarza.