Wolontariusze poszukiwani!

Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogą nam w rozwoju organizacji. Praca na razie będzie miała charakter nieodpłatny, ale w niedalekiej przyszłości istnieje możliwość zatrudnienia w ramach realizowanych projektów (umowa o dzieło/umowa zlecenie).

Poszukujemy osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach (do wyboru):

  • Kwerendy archiwalne: prowadzenie kwerend w archiwach lub zasobach dostępnych online, głównie aktach metrykalnych z XIX i początku XX wieku z terenu Wielkopolski.

  • Promocja: pomoc w prowadzeniu fanpage’a na Facebooku (cenimy szczególnie umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, formułowania angażujących tekstów, tworzenia prostych materiałów graficznych) i/lub prowadzenie wywiadów i webinarów w mediach społecznościowych.

  • Fundraising: pisanie wniosków dotacyjnych i/lub działania crowdfundingowe, organizacja zbiórek publicznych.

  • Inwentaryzacje roślinności: zgłoś się, jeśli masz wiedzę na temat roślin (masz wykształcenie kierunkowe lub przynajmniej udokumentowaną wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków flory naczyniowej).

  • Prace terenowe: możesz nam pomóc także w pracach terenowych, takich jak kwerendy, inwentaryzacje, prace porządkowe; mile widziana osoba z samochodem (możliwość zwrotu kosztów przejazdu).

Jeśli jesteś zainteresowany/a, koniecznie wyślij nam CV na adres: kontakt@koimeterion.org i napisz,

w jakim obszarze chciał(a)byś działać. Napisz też, ile godzin w miesiącu możesz poświęcić na działalność na rzecz Stowarzyszenia.

W CV powinna być zawarta klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).