Nasze działania

ZANIEMYŚL

Lokalizacja

Jest on jednym z nielicznych dużych cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce, jakie zachowały się do naszych czasów. Jego historia sięga roku 1776 i założenia samego Zaniemyśla. Miasto to, zamieszkałe w większości przez luteran, otoczone licznymi osadami protestanckich olędrów, było siedzibą bardzo dużej gminy ewangelickiej, początkowo obejmującej także miasto Śrem. 

Neogotycki grobowiec architektoniczny rodziny Karczewskich

Do dziś na cmentarzu zobaczyć można historyczną kaplicę, grobowiec kalwińskiej rodziny Karczewskich, a także liczne groby zasłużonych dla lokalnej społeczności osób: pastorów, władz miejskich, posłów... Spoczywają tu także ludzie zasłużeni dla historii ogólnopolskiej, m.in. Telesfor Karczewski (powstaniec styczniowy), czy Włodzimierz Emilkar Karczewski (dowódca oddziału jazdy z czasów Wiosny Ludów, poległy w 1848 r. w bitwie pod Sokołowem).

 

W 2020 roku toczyło się postępowanie w sprawie planowanej inwestycji drogowej, która obejmowała fragment cmentarza. Na szczęście cmentarz zostało objęty ochroną w całości poprzez wpisanie do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, pod nr: 1096/Wlkp/A z 10.07.2020. Bardzo się cieszymy z takiej decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Nawiązaliśmy kontakt z mieszkańcami Zaniemyśla i wysłaliśmy pismo z propozycją współpracy do władz miasta. Czekamy na odpowiedź z nadzieją, że wspólnie uda nam się zadbać o to niezwykłe miejsce!

Neogotycka kaplica cmentarna
Nagrobek rodziców ostatniego pastora w Zaniemyślu

Nagrobek rodziców ostatniego pastora w Zaniemyślu.

Nagrobek rodziny Strobel

Nagrobek rodziny Strobel.

Za informację i zdjęcia dziękujemy Panu Tomaszowi Stachowiakowi.